Amacımız

Projenin Genel Amacı;

İstanbul’da yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren farklı tasarım disiplinlerinden, öğrenci, akademisyen, sanatçı ve zanaatkarlara, özgür çalışma ve yaratma ortamı sunan, birbirleriyle, yaratıcı endüstrilerin ve sanayinin diğer aktörleriyle ve geleneksel disiplinlerden kişilerle yüksek etkileşimde bulunabilecekleri, tasarım ve bilgi transferini kolaylaştıran, sürekli yaşayan ve üreten bir tasarım merkezinin kurularak yaratıcı endüstriler alanında yerli ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinin üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlanmasıdır.

Projenin Özel Amaçları;

-Tasarımcılar, sanatçılar, zanaatkarlar, öğrenciler ve akademisyenler olmak üzere tüm hedef grubun kolaylıkla erişebileceği merkezin tadil edilerek ve gerekli ekipman ve donanımı sağlanarak ortak çalışma alanı, prototipleme atölyesi, dijital tasarım atölyesi, kolektif tasarım atölyesi, toplantı odası, etkinlik alanı ve kütüphaneden salonundan oluşan merkezin kurulması

-Farklı disiplinlerden 70 tasarımcı, araştırmacı ve sanatçıya çalışma alanı sağlanması; Kurulan farklı üyelik sistemleri, atölye ortamı, workshop ve seminer programları ile merkezden faydalan tüm paydaşlara özgür tasarım, çalışma, prototipleme, model geliştirme ortamının sağlanması, bireylerin birbirleri ile etkileşiminin ve esinlenmesinin teşvik edilmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi. Kurumlar, teknik disiplinler, katılımcılar ve yerel topluluklar arasındaki etkileşimin teşvik edilmesi. Kurulan iş birlikleri sonucu merkezde en az 10 faydalı model / endüstriyel tasarım ve faydalı model başvurusu yapılmış 10 prototip üretilmesinin sağlanması

-Zanaatkarlar, sanayiciler ile üye tasarımcılar ve sanatçılar arasında network kurulması ve tarafları bir araya getiren etkinliklerin düzenlenmesi ortak üretim, pazarlama ve iletişim araçlarının geliştirilmesi. Kurulan iş birlikleri sonucu, merkezde üretilen 10 ürünün ticarileşmesinin sağlanması -Merkezde üretilen prototiplerin, projelerin, ürünlerin görünürlüğünün sağlanması. Görünürlük etkinliklerinde; merkezde üretilmiş 60 tasarım 10 faydalı model / endüstriyel tasarım başvurusu yapılmış prototip ve 10 nihai ürün sergilenmesidir.