İnovatif Düşünce Nedir?

İnovatif düşünce: bilgiyi yararlı ve ekonomik olarak toplumum yararına dönüştürmek demektir. Bu nedenle teknik, sosyal ve ekonomik olarak bir takım süreç içerisindedir. Bunu yapmak için de değişime istekli olup , yeniliklere açık ve girişimci ruhu olan bir kültüre sahip olmamız gerekiyor.
Yeni düşünceler üretmek, hayal gücünün yanında beyin fırtınaları, zihin haritaları, öğrenme vb. kuramları iyi bilmek gerekir ve daha sonrasında sadece yeniliklerimizi, fikirlerimizi hayata geçirmek kalıyor.