Prototip, Prototip Nedir?

Prototip kısaca ilk örnek ya da model gibi anlamlara geliyor.
Prototip (Yunanca (prototipon, orijinal) ve (tipos, gösterim, sunum), genel terminoloji ve semantikte belirli bir kategoride ele alınabilecek herhangi bir somut nesne, varlık veya olgunun geri kalanlar için örnek teşkil edebilme vasfına sahip ilk ve en ilkel türevidir.
Prototip, herhangi bir ürünün üretim aşaması veya satış/yayın aşamasından önce üretilmiş olan ön sürümüdür. Prototip ürünler kesinlikle bir ürünün son halini göstermez ancak temsil ederler. Bu prototip üzerinde mühendisler veya geliştiriciler testler gerçekleştirerek ürünü son aşamaya getirmeye çalışırlar. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra seri üretime geçilir.
Teknolojik bakımdan prototip, ürünün bir taslağıdır. 1880’den önce her mucit, patent başvurusunun bir parçası olarak buluşunun prototipini de sunmak zorundaydı. Günümüzde böyle bir zorunluluk yoktur.