Tasarım Faaliyeti Nedir?

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır. Tasarım Merkezi kurulum projesi danışmanlığı alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz.

Tasarım Merkezi olabilmek için, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na  ileriye yönelik planları gösteren bir başvuru dokümanı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Tasarım merkezine tanıtan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız  projeyi başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürütme biçimindedir.

“Tasarım Merkezi Belgelendirme” sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece “Tasarım Merkezi Teknik Yönetimi”ve/veya “Tasarım Merkezi Mali Yönetimi” hizmetleri de sunulabilmektedir.