Faaliyetler

Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi

Etkinlikler kapsamında 36 adet workshop, 6 adet bilgilendirme semineri düzenlenecektir. Bu etkinliklerle üyelerle yaratıcı endüstrilerin diğer aktörleri arasında etkileşim ve yeni işbirlikleri kurulacak, katılımcıların bilgi birikimleri gelişecek ve mekan devamlı olarak yaratıcı insanların uğrak yeri haline gelerek ve yaşayan bir mekana dönüşecektir.

Bilgilendirme Seminerleri: Proje kapsamında 6 adet gerçekleştirilen her bir etkinliğe 40 kişinin katılması beklenmektedir.

Workshop’lar: Alanında yetkin kişiler tarafından düzenlenecek olan uygulamalı atölye çalışmalarıdır. 3 atölyede’de 12’er adet verilecektir. Düzenleyecek olan kişilerde belediyenin ve iştirakçilerinin network’u kullanılarak düzenlenecektir.

Etkileşim Etkinlikleri

Tasarım bütün sektörleri dikey kesen, katma değer katan bir disiplin olup, tasarımcılar çok farklı sektörlerde, çok farklı disiplinlerden kişilerle çalışma, tasarım geliştirme imkanına sahiptirler. Farklı disiplinler hakkında da bilgi edinmeleri için proje kapsamında iki farklı başlıkta, ayda 2 kez etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikler sadece üyelere açık olacaktır.

Empati ve İş Birliği Etkinlikleri: Bu faaliyet kapsamında tasarımcıların aşağıdaki sektörlerden kişilerle bir araya getirilerek, birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamaları ve işbirlikleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Toplam 6 adet düzenlenecektir.

Ortak Pazar ve Ağ Kurma

Aşağıdaki etkinliklerde, merkezde üretilen en az 80 ürün sergilenecektir. Projenin son ayında gerçekleştirilecektir.

İlk gösterim Etkinlikleri; Tasarımcı ve sanatçılar tarafından hazırlanan ürün ve hizmetlerin prototip ve ilk uygulamaları ortaya çıktığında konu ile ilgili paydaş kurum temsilcileri, tasarımcı, öğrenci, akademisyen, sanayici müşteri ve yatırımcıların davet edileceği ilk gösterim etkinliği gerçekleştirilecektir.

Fuarlara Katılım: Proje kapsamında üretilen ürün ve tasarımlar fakülte olarak her sene katılım gösterip, stant kiraladığımız, Design Week’te gerçekleştirilecektir.